• Insonorización sala agora
  • Acustica sala agora
  • inteligibilidad reverberacion

Projecte:

Millora de la Intel·ligibilitat i control de la reverberació. Sala Àgora, Espai Francesca Bonnemaison.

Descripció:

La sala Àgora de l’Espai Francesca Bonnemaison presentava un grau d’intelligibilitat molt baix, degut a l’excés de reverberació. Després de realitzar les simulacions acústiques amb diferents propostes de solució es va instal·lar la proposta triada.

Client:

Espai Francesca Bonnemaison. Diputació de Barcelona.

Data de finalització:

Febrer 2007.