• Acustica Auditorio Blanca
  • Simulación RaSTI auditorio

Projecte:

Auditori i plaça de braus Traje de Luces.

Descripció:

Traje de Luces és el nom de l’auditori i plaça de braus projectat per l’arquitecte Manuel Pérez Romero a Blanca, Murcia. El projecte acústic descriu les característiques i ubicació dels materials acústics per al correcte condicionament acústic de l’espai i inclou les simulacions dels paràmetres acústics del recinte.

Data de finalització:

Octubre 2008.