Projecte:

Estudis del soroll de terrasses a la ciutat de Barcelona.

Descripció: 

Realització de mesuraments acústics i del model informàtic per a la simulació acústica dels emplaçaments. Determinació de la millor ubicació per a les terrasses i definició de mesures correctores.

Client:

Ajuntament de Barcelona

Data de finalització:

Setembre de 2015