Simulacion ruido industria

Soroll industria

Mapa simulacion ruido industria

 

Projecte:

Mesurament i insonorització d’una estació de soldadura per ultrasons.

Descripció:

Autoliv és una important companyia internacional de sistemes de seguretat en automoció. Per tal de donar compliment a la llei de protecció al treballador, des d’àurea acústica vam reduir els nivells sonors en una de les cadenes de muntatge. A partir del mesurament dels nivells de soroll generats per l’estació es va determinar la solució d’apantallament acústic. La reducció de soroll (Insertion Loss) mesurada durant la fase de soldadura va ser de 16dB(A).

Client:

Autoliv Kle S.A.

Data de finalització:

Febrer 2011.