Projecte:

Estudis de reducció del soroll generat per maquinària. Propagació aèria i vibratòria.

Descripció: 

El grup Eat Out  és el propietari de marques com Pan’s and Company, Ribs, Santa María, FrescCo i Pollo Campero. Durant els anys 2015 i 2016 Àurea acústica hem realitzat diversos projectes de control del soroll de maquinària, amb propagació per via aèria i especialment per via vibratòria. Hem dissenyat pantalles acústiques, silenciadors i sistemes anti-vibratoris que han permès assolir el compliment normatiu.

Client:

Grup Eat out

Data de finalització:

Juliol 2015, setembre 2015, desembre 2015.