Teatres, auditoris, sales d’exposició, biblioteques… El ventall de sales en les que resulta imprescindible parar esment a la propagació del so és ampli. Les exigències de cada sala dependran del seu ús i característiques, però l’objectiu ha de ser el mateix: assolir el confort i característiques acústiques que cada espai requereix.

A Àurea acústica hem realitzat nombrosos projectes d’aïllament i condicionament acústic de recintes: control de la reverberació, millora de la intel·ligibilitat, increment de l’aïllament acústic, determinació i millora de paràmetres com la força o la uniformitat de camp… Partim de mesuraments acústics que ens proporcionen informació sobre la realitat de la sala, i mitjançant software de simulació de recintes o càlcul de l’aïllament acústic dissenyem els elements o les solucions constructives necessàries. Si el client així ho requereix, també portem a terme la implementació d’aquestes solucions.

 

Teatres i auditoris

Realitzem el disseny acústic de teatres i auditoris. Definim les solucions constructives d’aïllament acústic necessàries per a garantir el baix soroll de fons que aquest tipus d’espai requereixen. Tractem els espais acústicament per a proporcionar una escolta d’alta qualitat.

Museus i sales d’exposició

El contingut audiovisual és cada cop més present en museus i sales d’exposició. Alhora, resulta també habitual que les circumstàncies o condicions en que aquest tipus d’obres es mostren afectin a la qualitat de l’escolta obtinguda, ja sigui pel soroll ambiental de la sala, l’excés de reverberació o perquè el diferent contingut sonor interfereix entre sí.

A Àurea Acústica proporcionem assessorament per a millorar aquest tipus de situacions i obtenir espais amb una millor qualitat acústica.

Escoles de música

Definim les solucions d’aïllament acústic que permeten garantir la mínima immissió de soroll entre sales, i el compliment normatiu en cas que existeixin habitatges adjacents. Dissenyem el condicionament acústic de les aules per tal de proporcionar una escolta d’alta qualitat.

Centres i escoles de dansa

Dimensionem les solucions constructives d’aïllament acústic enfront al soroll aeri que permeten evitar la immissió de soroll entre sales. Definim els sistemes anti-vibratoris per a proporcionar un elevat aïllament enfront al soroll d’impactes.

Com treballem

Fuente ruido dodecaedro

 

Sempre partim de mesuraments inicials, tant acústics com de vibracions, en funció del cas. Amb aquests mesuraments caracteritzem els problemes (focus acústics, deficiències constructives, vies de transmissió del soroll i les vibracions…), a partir d’aquí dissenyem la solució adequada per a cada cas, sense solucions tipus. Per tal de dissenyar aquestes solucions disposem de software específic per a cada cas (simulació de l’aïllament acústic de solucions constructives i simulació de la propagació del so en interiors). Per a realitzar els mesuraments també disposem d’una extensa gama d’equips de mesura.

Alguns projectes d’acústica en sales per a música, veu i dansa

Aquests són alguns dels últims projectes de sales per a música, veu i dansa que hem fet.

 

 

També podeu veure una selecció d’alguns dels projectes que hem realitzat en tots els nostres camps d’actuació a l’apartat del menú Projectes realitzats. A l’apartat del menú Serveis podeu veure tots els serveis que oferim.

Opinions

“Només tenim bones paraules cap a Àurea Acústica pel seu bon fer, coneixement tècnic, fantàstic tracte i sobretot excel·lents resultats, dóna gust comptar amb professionals així en aquest país!” Javier Félez, responsable dels estudis d’enregistrament de so Moontower Studios.

“Àurea Acústica SL va dissenyar, planificar i executar el 100% del condicionament acústic i elèctric de Tasso Laboratori de so, plenament ajustat al pressupost i els terminis convinguts. El resultat final va ser excel·lent. Gràcies a la seva feina, la nostra tasca diària de restauració i post-producció sonora parteix del millor nivell possible.” Enric Giné, enginyer Superior en Telecomunicacions especialitat Imatge i So. Fundador i responsable de Tasso Laboratori de so.

“Des del punt de vista tècnic i científic el servei és impecable donat que es tracta de professionals qualificats i experimentats, però pel que fa al nostre cas, a més, valorem la empatia que ens van manifestar des del primer moment en conèixer la nostra problemàtica i la implicació personal que abasta des de consells fins a valoracions i assessoraments que tenen en compte les diferents vessants que hi conflueixen en qualsevol procés.” Bernat Navarro Porter, veí afectat.

Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb nosaltres per telèfon o a l’adreça següent:

Av. del Parc Tecnològic 7

08290 Cerdanyola del Vallès

email: info@aurea-acustica.com

Tel. 931727891/659590737