Fuente ruido dodecaedro

 

Sonòmetre analitzador tipus 1 Brüel & Kjaer model 2250.

Sonòmetre integrador tipus 1 CESVA model 20C .

Verificador de la calibració del nivell sonor CESVA model CB-5.

Etapa de potència Crown model XLS-202.

Font de soroll omnidireccional CESVA model FP120.

Font de soroll omnidireccional de baixa freqüència.

Acceleròmetre VibraSens model 103.02-9-2.

Acceleròmetre Brüel & Kjaer model 4534B.

Software de predicció acústica i reforç electroacústic de sales Ease.

Software de simulació, disseny i auralització d’espais interiors Cara.

Software de càlcul de l’aïllament d’elements constructius INSUL.

Software de càlcul de l’aïllament de solucions constructives BASTIAN.