Com a laboratori d’assaigs, realitzem un ampli ventall de mesuraments  en el camp de l’acústica, la propagació del soroll i les vibracions. Des de mesuraments acústics segons normes ISO per a determinar diferents paràmetres acústics, a mesuraments d’anàlisi per a determinar i solucionar patologies en l’edificació, maquinària, etc. En el pla legal realitzem peritatges acústics per a judicis i per a asseguradores tals com mesuraments d’aïllament i immissió i informes d’identificador de locutor d’arxius d’àudio.

 

  • sonometro bar restaurante

Mesurament de l’aïllament acústic enfront al soroll aeri, al soroll d’impactes i de façana

Realitzem el mesurament de l’aïllament acústic enfront al soroll aeri segons el procediment descrit per la norma UNE-EN ISO 16283-1:2015 (antiga UNE-EN ISO 140-4). Mesurem l’aïllament acústic enfront al soroll d’impactes segons els procediments que descriuen les normes UNE-EN ISO 140-7:1999 i UNE-EN ISO 140-5:1998.

Mesurament dels nivells d’immissió de soroll

Realitzem els mesuraments dels nivells d’immissió del soroll segons el que determina la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i els seus annexos, modificats segons el Decret 176/2009, i també segons el text de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona i altres ordenances locals.

Mesurament dels nivells de soroll provocats per maquinària i de les seves vies de transmissió

Mesurem els nivell d’emissió del soroll de maquinària per a determinar i poder solucionar patologies vibro-acústiques. Realitzem el mesurament dels nivells de potència sonora de maquinària segons el mètode d’enginyeria per condicions de camp lliure sobre pla reflectant (UNE-EN ISO 3744) i el mètode de control en una superfície de mesura envolupant sobre pla reflectant (UNE-EN ISO 3746).

Mesurament del nivells de vibracions

Mesurem el nivell de vibració de maquinària i la seva propagació en les diferents vies de transmissió per tal de determinar i donar solució a problemes vibro-acústics.

Informes de mesurament de compliment d’ordenances i de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Realitzem peritatges acústics per a judicis. Mesurem els nivells d’immissió, aïllament i altres paràmetres acústics.

Informes d’identificador de locutor d’arxius d’àudio

Realitzem informes pericials d’identificació d’un mateix parlant en arxius de veu a partir de mostres indubitades. Portem a terme l’anàlisi fonètico-lingüístic i espectrogràfic, incloent espai formant i histogrames de freqüència fonamental i formants.

Equip de mesura i anàlisi acústic i de soroll

Fuente ruido dodecaedro

 

Per tal de realitzar els mesuraments acústics, de soroll i de vibracions disposem d’un equip de mesura que ens permet recollir i analitzar les dades acústiques. També disposem de software de simulació de l’aïllament acústic de solucions constructives i de simulació de la propagació del so en interiors i exteriors.

Alguns dels peritatges i informes de mesurament que hem fet

Aquests són alguns dels peritatges i informes de mesurament que hem fet.

 

 

També podeu veure una selecció d’alguns dels projectes que hem realitzat en tots els nostres camps d’actuació a l’apartat del menú Projectes realitzats. A l’apartat del menú Serveis podeu veure tots els serveis que oferim.

Opinions

“Només tenim bones paraules cap a Àurea Acústica pel seu bon fer, coneixement tècnic, fantàstic tracte i sobretot excel·lents resultats, dóna gust comptar amb professionals així en aquest país!” Javier Félez, responsable dels estudis d’enregistrament de so Moontower Studios.

“Àurea Acústica SL va dissenyar, planificar i executar el 100% del condicionament acústic i elèctric de Tasso Laboratori de so, plenament ajustat al pressupost i els terminis convinguts. El resultat final va ser excel·lent. Gràcies a la seva feina, la nostra tasca diària de restauració i post-producció sonora parteix del millor nivell possible.” Enric Giné, enginyer Superior en Telecomunicacions especialitat Imatge i So. Fundador i responsable de Tasso Laboratori de so.

“Des del punt de vista tècnic i científic el servei és impecable donat que es tracta de professionals qualificats i experimentats, però pel que fa al nostre cas, a més, valorem la empatia que ens van manifestar des del primer moment en conèixer la nostra problemàtica i la implicació personal que abasta des de consells fins a valoracions i assessoraments que tenen en compte les diferents vessants que hi conflueixen en qualsevol procés.” Bernat Navarro Porter, veí afectat.

Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb nosaltres per telèfon o a l’adreça següent:

Av. del Parc Tecnològic 7

08290 Cerdanyola del Vallès

email: info@aurea-acustica.com

Tel. 931727891/659590737