Quan es planifica l’obertura d’una activitat d’oci i restauració és imprescindible que es prenguin en consideració les mesures correctores necessàries per a reduir l’impacte acústic que l’activitat pugui provocar sobre els habitatges adjacents. És el que comunament es coneix com insonorització.

A Àurea acústica portem més de deu anys resolent problemes de soroll, treballant amb el client, l’administració local i altres organismes reguladors amb l’objectiu de minimitzar els nivells d’immissió.

Partim de mesuraments acústics (temps de reverberació, aïllament, nivells d’immissió, vibracions…), i mitjançant softwares específics i altres eines matemàtiques dissenyem les solucions més adequades per a cada cas: control de la reverberació, solucions constructives d’aïllament, sistemes anti- vibratoris i encapsulament de maquinària, apantallaments… cada cas requereix una solució específica.

 

 

Insonorització de locals

Dissenyem solucions constructives d’aïllament acústic enfront el soroll aeri i el soroll d’impactes realitzant l’estudi concret de cada cas. A partir de l’aïllament acústic existent calculem l’increment d’aïllament necessari i projectem la solució adequada.

Solucions a problemes de soroll

Les màquines, com les unitats de ventilació, refrigeració i climatització (condensadores i evaporadores) poden esdevenir un important focus de soroll i vibracions. Dissenyem solucions a problemes de propagació per via aèria (pantalles, encapsulaments i silenciadors) i de propagació per via vibratòria (sistemes anti-vibratoris amb molles, elastòmers o bancades d’inèrcia), sempre a partir de mesuraments previs que permeten caracteritzar el problema.

Sonorització i insonorització de bars musicals i locals de música en viu

Resolem problemes d’insonorització. Determinem les solucions constructives d’aïllament acústic necessàries per a evitar problemes de soroll i donar compliment a la normativa vigent. Sempre partim de mesuraments acústics (segons norma UNE-EN ISO 16283, antiga UNE-EN ISO 140-4) que ens permeten caracteritzar cada cas i dissenyar la solució adequada.

Sonoritzem el teu local. Definim el condicionament acústic a dur a terme per a assegurar una acústica confortable a l’interior del local. Dissenyem el sistema de so que proporcioni una escolta d’alta qualitat sempre adaptada a cada cas.

Resolem problemes d’excés de soroll -per reverberació- a l’interior dels locals.

Determinem les solucions a dur a terme per a evitar els problemes de soroll dels clients a l’interior dels locals deguts a l’excés de reverberació. Definim els materials absorbents acústics i la millor ubicació respectant els requeriments estètics del client.

Estudi d’impacte acústic per a les noves activitats i projecte de tractament acústic d’activitats

La majoria d’ordenances locals, inclosa la Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, demanen l’estudi d’impacte acústic a les activitats de nova obertura potencialment sorolloses. Aquest document conté la informació de l’activitat relacionada amb l’acústica i el control del soroll, i ha de justificar que el soroll que provoca l’activitat no supera els valors límit d’immissió  (nivells de soroll màxims als habitatges veïns) que determina la normativa. En cas que sigui necessari cal que defineixi les mesures correctores (actuacions a dur a terme, com per exemple augmentar l’aïllament o tractar maquinària) per tal que aquests valors límit d’immissió no es superin.

El projecte de tractament acústic d’activitats s’ha de realitzar quan els nivells sonors que provoca l’activitat als habitatges veïns superen els nivells límit d’immissió. En aquest cas, cal un document que defineixi les actuacions a dur a terme -mesures correctores- per a reduir els nivells de soroll que reben els habitatges veïns.

Limitadors acústics

Instal·lem limitadors del nivell sonor, necessaris per a donar compliment a determinades ordenances municipals. Per a programar els limitadors sempre realitzem els mesuraments d’aïllament, per tal que l’equip treballi adequadament. Assessorem al client sobre el procés d’instal·lació, funcionament i manteniment del limitador.

Com treballem

Fuente ruido dodecaedro

 

Sempre partim de mesuraments inicials, tant acústics com de vibracions, en funció del cas. Amb aquests mesuraments caracteritzem els problemes (focus acústics, deficiències constructives, vies de transmissió del soroll i les vibracions…), i a partir d’aquí dissenyem la solució adequada, sense solucions tipus: solucions constructives d’aïllament acústic (enfront al soroll aeri i el soroll d’impactes), sistemes anti-vibratoris de maquinària, silenciadors, pantalles acústiques… Per tal de dissenyar aquestes solucions disposem de software específic per a cada cas (simulació de l’aïllament acústic de solucions constructives i simulació de la propagació del so en interiors i exteriors). Per a realitzar els mesuraments també disposem d’una extensa gama d’equips de mesura.

No confiï en qualsevol

Els problemes d’insonorització -control del soroll de maquinària i increment de l’aïllament acústic- no són senzills. És habitual trobar casos en que s’ha instal·lat una solució que no funciona i cal substituir-la per una altra per tal d’assolir el compliment normatiu. No confiï en qualsevol, i desconfiï especialment d’instal·ladors sense formació específica. Assessori’s per consultors o enginyers acústics, amb coneixements i experiència en el sector. Estalviarà problemes i diners.

Projectes realitzats

Aquests són alguns dels últims projectes de bars i restaurants que hem fet.

 

 

També podeu veure una selecció d’alguns dels projectes que hem realitzat en tots els nostres camps d’actuació a l’apartat del menú Projectes realitzats. A l’apartat del menú Serveis podeu veure tots els serveis que oferim.

Opinions

“Només tenim bones paraules cap a Àurea Acústica pel seu bon fer, coneixement tècnic, fantàstic tracte i sobretot excel·lents resultats, dóna gust comptar amb professionals així en aquest país!” Javier Félez, responsable dels estudis d’enregistrament de so Moontower Studios.

“Àurea Acústica SL va dissenyar, planificar i executar el 100% del condicionament acústic i elèctric de Tasso Laboratori de so, plenament ajustat al pressupost i els terminis convinguts. El resultat final va ser excel·lent. Gràcies a la seva feina, la nostra tasca diària de restauració i post-producció sonora parteix del millor nivell possible.” Enric Giné, enginyer Superior en Telecomunicacions especialitat Imatge i So. Fundador i responsable de Tasso Laboratori de so.

“Des del punt de vista tècnic i científic el servei és impecable donat que es tracta de professionals qualificats i experimentats, però pel que fa al nostre cas, a més, valorem la empatia que ens van manifestar des del primer moment en conèixer la nostra problemàtica i la implicació personal que abasta des de consells fins a valoracions i assessoraments que tenen en compte les diferents vessants que hi conflueixen en qualsevol procés.” Bernat Navarro Porter, veí afectat.

Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb nosaltres per telèfon o a l’adreça següent:

Av. del Parc Tecnològic 7

08290 Cerdanyola del Vallès

email: info@aurea-acustica.com

Tel. 931727891/659590737