Projecte:

Universitat Corporativa de Telefònica.

Descripció:

El Campus Universitas Telefónica es troba ubicat en el Parc de Belloch, a La Roca del Vallès. Es tracta d’un espai de treball i intercanvi de coneixement, dissenyat per Batlle y Roig Arquitectes. Compta amb 18.000 m2 edificats i 44.000 m2 de zones exteriors, un campus amb 28 sales i 180 habitacions. En acabar la fase d’execució, Àurea Acústica vam realitzat els mesuraments acústics per tal de quantificar la reverberació dels espais i l’aïllament acústic entre diferents tipologies de recintes.

Client:

Parc de Belloch S.L.

Data de realització:

Gener de 2009.