Projecte:

Guia acústica de suport en el disseny d’espais efímers per a exposicions amb contingut audiovisual.

Descripció:

L’objectiu del projecte va ser realitzar una guia amb recomanacions sobre aspectes relacionats  amb l’acústica, l’aïllament acústic i l’equip electroacústic, per a utilitzar en el disseny d’exposicions en espais efímers. El document pretén donar suport als dissenyadors en el moment de plantejar l’espai, definir les solucions constructives i triar l’equip electroacústic, sempre partint de la base que es tracta d’espais amb un temps de vida curt. La guia es va redactar després de realitzar i avaluar els resultats d’un elevat número de mesuraments d’aïllament acústic enfront al soroll aeri, temps de reverberació i nivells sonor entre d’altres. Els mesuraments es van realitzar en diferents sales de CaixaForum Barcelona i València, i es van analitzar les prestacions acústiques de diferents materials, sistemes constructius i equips de so.

Client:

Fundació Bancaixa

Data de realització:

Entre maig 2015 i desembre de 2015