El soroll és un dels principals vectors ambientals de l’actualitat. El control del soroll d’activitats i industries és imprescindible per a garantir el compliment de la normativa vigent. La Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental d’activitats fa referència a l’estudi d’impacte acústic dins del contingut de l’estudi d’impacte ambiental. Aquest document garanteix el compliment dels nivells límit d’immissió que determina la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

A Àurea Acústica hem desenvolupat projectes de soroll industrial i ambiental de caire molt divers. A partir de mesuraments de soroll i vibracions caracteritzem les fonts i detectem les vies de transmissió. Posteriorment realitzem del model informàtic i dissenyem les mesures correctores: sistemes anti-vibratoris, apantallaments, encapsulaments… l’objectiu és determinar la millor solució al menor cost.

 

 

Industria

És freqüent que l’activitat industrials vagi acompanyada de processos sorollosos. La nostra intervenció en aquest camp és àmplia: avaluació de l’impacte acústic provocat, solucions a problemes de soroll produïts per maquinària, disseny de silenciadors, barreres i tancaments acústics, control vibro-acústic mitjançant sistemes anti-vibratoris, caracterització d’ambients laborals, etc.

Ventilació i climatització

Les unitats de ventilació, refrigeració i climatització (condensadores i evaporadores) poden esdevenir un important focus de soroll i vibracions. Dissenyem solucions a problemes de propagació per via aèria (pantalles, encapsulaments i silenciadors) i de propagació per via vibratòria (sistemes anti-vibratoris amb molles, elastòmers o bancades d’inèrcia), sempre a partir de mesuraments previs que permeten caracteritzar el problema.

Ascensors, persianes i portes de garatge

És habitual que la instal·lació d’ascensors, persianes o portes de garatge provoqui molèsties per excés de soroll sobre habitatges propers. La transmissió del soroll por donar-se tant per via aèria com per via estructural, i és important dimensionar adequadament aquests dos aïllaments. Solucionem problemes de soroll provocats per aquest tipus d’elements definint les mesures correctores necessàries -sistemes anti-vibratoris i reforç de l’aïllament enfront al soroll aeri-.

Equip de mesura i anàlisi acústic i de soroll

Fuente ruido dodecaedro

 

Per tal de realitzar els mesuraments acústics, de soroll i de vibracions disposem d’un equip de mesura que ens permet recollir i analitzar les dades acústiques. També disposem de software de simulació de la propagació del so en exteriors.

Alguns projectes de control del soroll que hem realitzat

Aquests són alguns dels projectes de control del soroll que hem fet.

 

 

També podeu veure una selecció d’alguns dels projectes que hem realitzat en tots els nostres camps d’actuació a l’apartat del menú Projectes realitzats. A l’apartat del menú Serveis podeu veure tots els serveis que oferim.

Opinions

“Només tenim bones paraules cap a Àurea Acústica pel seu bon fer, coneixement tècnic, fantàstic tracte i sobretot excel·lents resultats, dóna gust comptar amb professionals així en aquest país!” Javier Félez, responsable dels estudis d’enregistrament de so Moontower Studios.

“Àurea Acústica SL va dissenyar, planificar i executar el 100% del condicionament acústic i elèctric de Tasso Laboratori de so, plenament ajustat al pressupost i els terminis convinguts. El resultat final va ser excel·lent. Gràcies a la seva feina, la nostra tasca diària de restauració i post-producció sonora parteix del millor nivell possible.” Enric Giné, enginyer Superior en Telecomunicacions especialitat Imatge i So. Fundador i responsable de Tasso Laboratori de so.

“Des del punt de vista tècnic i científic el servei és impecable donat que es tracta de professionals qualificats i experimentats, però pel que fa al nostre cas, a més, valorem la empatia que ens van manifestar des del primer moment en conèixer la nostra problemàtica i la implicació personal que abasta des de consells fins a valoracions i assessoraments que tenen en compte les diferents vessants que hi conflueixen en qualsevol procés.” Bernat Navarro Porter, veí afectat.

Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb nosaltres per telèfon o a l’adreça següent:

Av. del Parc Tecnològic 7

08290 Cerdanyola del Vallès

email: info@aurea-acustica.com

Tel. 931727891/659590737