En aquesta pàgina podeu descarregar informació i eines relacionades amb els camps de l’acústica, el control del soroll i les vibracions.

 

Suma i resta de nivells de pressió sonora

Càlcul de la suma i la resta de nivells de pressió sonora, per bandes d’ocatava.

Descarregar

 

Ponderacions A, B i C

Càlcul del valor global i dels espectres ponderats A, B i C, per bandes d’ocatava i de terç d’octava.

Descarregar

 

Càlcul de la Insertion Loss produïda per una barrera

Teories de Fresnel i Maekawa.

Descarregar

 

Temps de reverberació

Càlcul del temps de reverberació d’una sala amb les expressions de Sabine, Norris-Eyring i Millington-Sette.

Descarregar

Càlcul dels modes propis d’una sala

Càlcul de les freqüències de ressonància i criteris de Bolt i EBU.

Descarregar

Transmission Loss d’una cambra d’expansió

Càlcul del Transmission Loss d’una cambra d’expansió.

Descarregar

Potència acústica d’un ventilador

Càlcul de la potència acústica d’un ventilador.

Descarregar