El disseny d’un estudi de so abasta aspectes de l’acústica molt diversos, i en espais amb exigències tant estrictes aquests han d’estar rigorosament solucionats.

A Àurea Acústica dissenyem estudis d’enregistrament amb prestacions acústiques d’alta qualitat. Definim l’aïllament i el condicionament acústic per a assegurar el menor soroll i la millor escolta, i definim el pas d’instal·lacions per a permetre treballar amb la màxima comoditat.

 

Aïllament acústic

Durant l’enregistrament, la mescla o la post-producció de so cap soroll extern pot afectar als processos, motiu pel qual és imprescindible dotar als espais d’un elevat grau d’aïllament. De la mateixa manera, els nivells sonors que es generen a les sales poden ser elevats, i poden suposar un greu problema als recintes o habitatges adjacents si l’aïllament resulta insuficient.

A Àurea acústica dissenyem aïllaments adequats a les necessitats de cada projecte, amb l’objectiu de garantir el confort que proporciona treballar en absència de soroll i la tranquil·litat de saber que els veïns no t’escolten.

Condicionament acústic

L’escolta de les sales, especialment a la de control, ha d’estar rigorosament cuidada. És imprescindible portar a terme un acurat estudi del condicionament acústic.

Treballem amb el client assessorant-lo durant tot el procés: idea inicial, resum de necessitats, pressupost, desenvolupament del projecte…, aconsellant-lo sobre les millors opcions per a l’espai existent. Un cop decidida la ubicació, modelem els espais amb els softwares de simulació acústica de recintes i dissenyem la forma, els materials i els absorbents de baixa freqüència per a que el resultat sigui òptim.

Instal·lacions

El disseny de les instal·lacions és crític, especialment la ventilació i climatització, ja que poden suposar un important focus de soroll i pèrdua d’aïllament. També és importantíssim un bon plantejament de la instal·lació d’àudio, per a garantir que es treballarà amb comoditat i evitar potencials problemes de connectivitat en un futur.

La nostra experiència i coneixements ens ha permès plantejar i implementar multitud d’instal·lacions amb uns resultats sempre satisfactoris.

Bucs d’assaig

Dissenyem i implementem bucs d’assaig. Definim els espais per a obtenir la millor acústica possible, i els dotem de l’aïllament i el condicionament acústic adequats per a garantir la mínima immissió de soroll als recintes adjacents i la millor escolta possible a l’interior del recinte d’assaig.

Fase d’obra

La nostra participació en el procés de construcció depèn del client. El cas més comú és portar a terme el projecte en la seva totalitat (claus en ma), així controlem exhaustivament totes les fases de construcció i amb els nostres instal·ladors resolem les incidències que es puguin produir durant aquest procés. D’aquesta manera podem garantir que s’assoleixen els objectius fixats en la fase de projecte.

Com treballem

Fuente ruido dodecaedro

 

Sempre partim de mesuraments inicials, tant acústics com de vibracions, en funció del cas. Amb aquests mesuraments caracteritzem els problemes (focus acústics, deficiències constructives, vies de transmissió del soroll i les vibracions…), a partir d’aquí dissenyem la solució adequada per a cada cas, sense solucions tipus. Per tal de dissenyar aquestes solucions disposem de software específic per a cada cas (simulació de l’aïllament acústic de solucions constructives i simulació de la propagació del so en interiors). Per a realitzar els mesuraments també disposem d’una extensa gama d’equips de mesura.

Alguns dels estudis d’enregistrament que hem realitzat

Aquests són alguns dels últims estudis d’enregistrament que hem fet.

 

Trini's Cafe Bistro 2

Motor Music Records

Trini's Cafe Bistro 2

Sonygraf, Digit Sound

Trini's Cafe Bistro 2

Tasso Laboratori de so

 

També podeu veure una selecció d’alguns dels projectes que hem realitzat en tots els nostres camps d’actuació a l’apartat del menú Projectes realitzats. A l’apartat del menú Serveis podeu veure tots els serveis que oferim.

Opinions

“Només tenim bones paraules cap a Àurea Acústica pel seu bon fer, coneixement tècnic, fantàstic tracte i sobretot excel·lents resultats, dóna gust comptar amb professionals així en aquest país!” Javier Félez, responsable dels estudis d’enregistrament de so Moontower Studios.

“Àurea Acústica SL va dissenyar, planificar i executar el 100% del condicionament acústic i elèctric de Tasso Laboratori de so, plenament ajustat al pressupost i els terminis convinguts. El resultat final va ser excel·lent. Gràcies a la seva feina, la nostra tasca diària de restauració i post-producció sonora parteix del millor nivell possible.” Enric Giné, enginyer Superior en Telecomunicacions especialitat Imatge i So. Fundador i responsable de Tasso Laboratori de so.

“Des del punt de vista tècnic i científic el servei és impecable donat que es tracta de professionals qualificats i experimentats, però pel que fa al nostre cas, a més, valorem la empatia que ens van manifestar des del primer moment en conèixer la nostra problemàtica i la implicació personal que abasta des de consells fins a valoracions i assessoraments que tenen en compte les diferents vessants que hi conflueixen en qualsevol procés.” Bernat Navarro Porter, veí afectat.

Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb nosaltres per telèfon o a l’adreça següent:

Av. del Parc Tecnològic 7

08290 Cerdanyola del Vallès

email: info@aurea-acustica.com

Tel. 931727891/659590737