Un limitador acústic és un equip electrònic que s’insereix en la cadena d’àudio, col·locat abans de l’amplificador. La funció del limitador, com el seu nom indica, és limitar el nivell sonor màxim que pot haver-hi en un local provocat per un equip de reproducció de so. El funcionament concret de l’equip depèn del model en qüestió, però sempre han de programar-se a partir dels valors d’aïllament existents entre l’activitat i l’habitatge adjacent, que s’obtenen a partir d’un mesurament acústic. Les dades que recull el limitador són enviades via LAN al sistema d’emmagatzematge i gestió del fabricant.

És obligatori posar un limitador?

A la ciutat de Barcelona, la Ordenança de Medi Ambient estableix la necessitat d’instal·lar limitadors-registradors de so en aquelles activitats en que hi hagi equips reproductors/amplificadors de so. Altres municipis han adoptat també aquesta mesura, en alguns casos de forma genèrica i en altres de forma puntual.

Què fan i cóm s’instal·len aquests equips?

El limitador disposa d’un micròfon que recull el nivell sonor que hi ha al local de l’activitat. A partir de les dades d’aïllament acústic existent, el limitador calcula el nivell màxim que els equips de so poden emetre, i actuen sobre el senyal d’audio       -limitant-lo- per tal que aquests valors no es superin. L’equip també enregistra els nivells acústics que hi ha al local i les possibles incidències que es puguin donar,  i emmagatzema aquestes dades. El limitador es connecta típicament abans de l’amplificador i no pot ser manipulat per cap usuari excepte per l’instal·lador de l’equip.

Qué cal fer per instal·lar l’equip? Pot instal·lar-lo qualsevol?

L’equip es programa a partir de les dades d’aïllament acústic enfront al soroll aeri entre l’activitat i l’habitatge adjacent, per tant és indispensable realitzar aquest mesurament per tal de poder instal·lar l’equip. Els instal·ladors han d’estar autoritzats pels fabricants per a fer la instal·lació i el manteniment dels equips.

Cóm funciona el procés de manteniment?

Les dades que recull i enregistra el limitador han de ser accessibles en tot moment. Per a que això sigui possible els fabricants incorporen sistemes que permeten gestionar i consultar aquestes dades. En cas que l’equip deixi d’enviar dades o es produeixi una incidència aquesta haurà de ser resolta. És per aquest motiu que s’estableix un contracte de manteniment.

Qui som i què fem

A Àurea Acústica creem recintes d’alta qualitat acústica i resolem problemes relacionats amb el control del soroll. Per veure més extensament qui som i què fem pots visitar la nostra home. També trobaràs els serveis que oferim i una sel·lecció de projectes realitzats, incloent una petita mostra dels que hem en oci i restauració.

Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb nosaltres per telèfon o a l’adreça següent:

Av. del Parc Tecnològic 7

08290 Cerdanyola del Vallès

email: info@aurea-acustica.com

Tel. 931727891/659590737