L’avaluació del soroll ambiental s’aplica a tots els projectes de desenvolupament en els que existeixi un potencial risc d’impacte acústic sobre la població, així com en escenaris en que aquesta afectació ja existeixi i sigui necessari reduir l’impacte acústic.

Bé siguin petites activitats, industries, infraestructures o centres d’oci, tenim l’experiència, els coneixements i les eines necessàries per tal d’arribar a la solució més eficient possible. Treballem amb el client, l’administració local i altres organismes reguladors per a proporcionar l’assessorament que faci possible la millor planificació, i que asseguri el compliment de la normativa vigent.

A partir dels mesuraments que realitzem, i mitjançant software de predicció de l’impacte acústic, modelem cada escenari i dissenyem les mesures correctores adequades: canvi d’ubicació de les fonts, apantallaments, encapsulaments… Cada cas és diferent, però l’objectiu és sempre el mateix, obtenir el resultat més satisfactori.

 

Projectes de planificació acústica del territori

Portem a terme projectes de planificació acústica del territori i de gestió d’activitats industrials i d’oci per a ajuntaments i altres entitats de l’administració pública. L’0bjectiu d’aquest tipus de projectes és compatibilitzar en la mesura del possible les situacions sorolloses pròpies de zones en que existeix una alta densitat de població amb el descans i el confort dels veïns.

Estudis d’impacte acústic d’activitats i d’industries

Realitzem estudis d’impacte acústic d’activitats i d’industries.

L’annex 10 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, estableix el contingut de l’estudi d’impacte acústic per a les noves activitats. L’annex és d’aplicació a les activitats sotmeses a règim d’intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls i vibracions, i en aquelles situacions on les fonts d’aquestes activitats i els receptors es trobin en situació de conflicte. L’objecte de l’estudi és avaluar la compatibilitat de les activitats amb la capacitat acústica del territori i l’ús del sòl, i gestionar situacions de conflicte.

Estudis d’impacte acústic per a infraestructures de transport

Realitzem estudis d’impacte acústic per a infraestructures de transport.

L’annex 11 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, estableix el contingut de l’estudi d’impacte acústic per a infraestructures de transport. L’annex és d’aplicació a les infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri sotmeses al procediment d’avaluació d’impacte ambiental susceptibles de generar soroll i/o vibracions, i en aquelles situacions on les infraestructures i els receptors es trobin en situació de conflicte probable. L’objecte de l’estudi és preveure l’emissió de nivell de soroll i/o vibracions i avaluar la seva compatibilitat amb la capacitat acústica del territori i l’ús del sòl, i/o gestionar situacions de conflicte.

Mesuraments acústics de curta i llarga durada

Realitzem mesuraments acústics – de curta i llarga durada – i de vibracions, tant d’avaluació de problemàtiques acústiques com de determinació del nivell d’immissió del soroll.

Equip de mesura i anàlisi acústic i de soroll

 

Per tal de realitzar els mesuraments acústics, de soroll i de vibracions disposem d’un equip de mesura -sonòmetres, acceleròmetres, calibradors…- que ens permet recollir i analitzar les dades acústiques. També disposem de software de simulació de la propagació del so en exteriors.

Alguns dels estudis d’impacte acústic i projectes de planificació que hem realitzat

Aquests són alguns dels estudis d’impacte acústic que hem fet.

 

 

També podeu veure una selecció d’alguns dels projectes que hem realitzat en tots els nostres camps d’actuació a l’apartat del menú Projectes realitzats. A l’apartat del menú Serveis podeu veure tots els serveis que oferim.

Opinions

“Només tenim bones paraules cap a Àurea Acústica pel seu bon fer, coneixement tècnic, fantàstic tracte i sobretot excel·lents resultats, dóna gust comptar amb professionals així en aquest país!” Javier Félez, responsable dels estudis d’enregistrament de so Moontower Studios.

“Àurea Acústica SL va dissenyar, planificar i executar el 100% del condicionament acústic i elèctric de Tasso Laboratori de so, plenament ajustat al pressupost i els terminis convinguts. El resultat final va ser excel·lent. Gràcies a la seva feina, la nostra tasca diària de restauració i post-producció sonora parteix del millor nivell possible.” Enric Giné, enginyer Superior en Telecomunicacions especialitat Imatge i So. Fundador i responsable de Tasso Laboratori de so.

“Des del punt de vista tècnic i científic el servei és impecable donat que es tracta de professionals qualificats i experimentats, però pel que fa al nostre cas, a més, valorem la empatia que ens van manifestar des del primer moment en conèixer la nostra problemàtica i la implicació personal que abasta des de consells fins a valoracions i assessoraments que tenen en compte les diferents vessants que hi conflueixen en qualsevol procés.” Bernat Navarro Porter, veí afectat.

Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb nosaltres per telèfon o a l’adreça següent:

Av. del Parc Tecnològic 7

08290 Cerdanyola del Vallès

email: info@aurea-acustica.com

Tel. 931727891/659590737